wykaz NIERUCHOMOŚCI 2019


 1. [GGN_1_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm

 2. [GGN_2_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 3. [GGN_3_2019] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 4. [GGN_4_2019] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 5. [GGN_5_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 6. [GGN_6_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 7. [GGN_7_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 8. [GGN_8_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 9. [GGN_9_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 10. [GGN_10_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w formie bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu tego gruntu położonego w obrębie miasta Trzebnicy

 11. [GGN_11_2019] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w obrębie Trzebnica przy ul. Kościuszki 39/5

 12. [GGN_12_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 13. [GGN_13_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego – położonych w Trzebnicy

 14. [GGN_14_2019] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 15. [GGN_15_2019] informacja (wykaz) o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 16. [GGN_16_2019] informacja (wykaz) o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 17. [GGN_17_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w Trzebnicy

 18. [GGN_18_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym– działka położona w obrębie miejscowości Szczytkowice

 19. [GGN_19_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 20. [GGN_20_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 21. [GGN_21_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 22. [GGN_22_2019] nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 23. [GGN_23_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica