wykaz NIERUCHOMOŚCI 2019


 1. [GGN_1_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm

 2. [GGN_2_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 3. [GGN_3_2019] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 4. [GGN_4_2019] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 5. [GGN_5_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 6. [GGN_6_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 7. [GGN_7_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 8. [GGN_8_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 9. [GGN_9_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 10. [GGN_10_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w formie bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu tego gruntu położonego w obrębie miasta Trzebnicy

 11. [GGN_11_2019] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w obrębie Trzebnica przy ul. Kościuszki 39/5

 12. [GGN_12_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 13. [GGN_13_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego – położonych w Trzebnicy

 14. [GGN_14_2019] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 15. [GGN_15_2019] informacja (wykaz) o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 16. [GGN_16_2019] informacja (wykaz) o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 17. [GGN_17_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w Trzebnicy

 18. [GGN_18_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym– działka położona w obrębie miejscowości Szczytkowice

 19. [GGN_19_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 20. [GGN_20_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 21. [GGN_21_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 22. [GGN_22_2019] nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 23. [GGN_23_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 24. [GGN_24_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 25. [GGN_25_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 26. [GGN_26_2019] informacja (wykaz) o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 27. [GGN_27_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego– działek położonych w obrębie wsi Szczytkowice

 28. [GGN_28_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie Koniowo

 29. [GGN_29_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie Trzebnica przy ul. Ogrodowej

 30. [GGN_30_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu – działki położonej w Masłowie

 31. [GGN_31_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 32. [GGN_32_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 33. [GGN_33_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 34. [GGN_34_2019] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w obrębie Ujeździec Wielki

 35. [GGN_35_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 36. [GGN_36_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 37. [GGN_37_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego – działka położona w obrębie Masłów

 38. [GGN_38_2019] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm

 39. [GGN_39_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu ustnego ograniczonego – działki położonej w Będkowo

 40. [GGN_40_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność w formie przetargu ustnego ograniczonego – działki położonej w Ujeździec Mały

 41. [GGN_41_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 42. [GGN_42_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 43. [GGN_43_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 44. [GGN_44_2019] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego – położonych w Trzebnicy