wykaz NIERUCHOMOŚCI 2018


 1. [GGN_1_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego–działki położone w obrębie Brochocin

 2. [GGN_2_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 3. [GGN_3_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 4. [GGN_4_2018] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 5. [GGN_5_2018] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 6. [GGN_6_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w trybie bezprzetargowym – działki położone w obrębie Biedaszków Wlk.

 7. [GGN_7_2018] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 8. [GGN_8_2018] wykaz nieruchomości lokalowej  przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w obrębie Ujeździec Wielki

 9. [GGN_9_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego– działek położonych w obrębie wsi Szczytkowice

 10. [GGN_10_2018] wykaz nieruchomości lokalowej  przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w obrębie Ujeździec Wielki

 11. [GGN_11_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 12. [GGN_12_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 13. [GGN_13_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 14. [GGN_14_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 15. [GGN_15_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego

 16. [GGN_16_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 17. [GGN_17_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 18. [GGN_18_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 19. [GGN_19_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 20. [GGN_20_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w Trzebnicy

 21. [GGN_21_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działka położona w obrębie Biedaszków Wlk.

 22. [GGN_22_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 23. [GGN_23_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 24. [GGN_24_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 25. [GGN_25_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 26. [GGN_26_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego – położonych w Trzebnicy.

 27. [GGN_27_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica.

 28. [GGN_28_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego – położonych w Trzebnicy.

 29. [GGN_29_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 30. [GGN_30_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 31. [GGN_31_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym – położonej w Trzebnicy.

 32. [GGN_32_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w Trzebnicy.

 33. [GGN_33_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 34. [GGN_34_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 35. [GGN_35_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym – położonej w Trzebnicy

 36. [GGN_36_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 37. [GGN_37_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 38. [GGN_38_2018] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 39. [GGN_39_2018] wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w miejscowości Sulisławice obręb Księginice.

 40. [GGN_40_2018] wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.