WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2016


 1. [GGN_1_2016] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 2. [GGN_2_2016] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 3. [GGN_3_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 4. [GGN_4_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 5. [GGN_5_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 6. [GGN_6_2016] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 7. [GGN_7_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 8. [GGN_8_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 9. [GGN_9_2016] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm

 10. [GGN_10_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 11. [GGN_11_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 12. [GGN_12_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miejscowości Masłów

 13. [GGN_13_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – położonej w obrębie miasta Trzebnica

 14. [GGN_14_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 15. [GGN_15_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 16. [GGN_16_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 17. [GGN_17_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego – położonych w Trzebnicy

 18. [GGN_18_2016] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 19. [GGN_19_2016] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 20. [GGN_20_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – położonej w Trzebnicy

 21. [GGN_21_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 22. [GGN_22_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 23. [GGN_23_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 24. [GGN_24_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – położonej w Trzebnicy

 25. [GGN_25_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 26. [GGN_26_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – położonej Trzebnicy

 27. [GGN_27_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – położonych w Skarszynie i Trzebnicy

 28. [GGN_28_2016] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 29. [GGN_29_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 30. [GGN_30_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – położonej w Trzebnicy

 31. [GGN_31_2016] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy