WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2015


 1. [GGN_1_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 2. [GGN_2_2015] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 3. [GGN_3_2015] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 4. [GGN_4_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 5. [GGN_5_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 6. [GGN_6_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie Głuchów Górny

 7. [GGN_7_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 8. [GGN_8_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 9. [GGN_9_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 10. [GGN_10_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 11. [GGN_11_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowejdla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 12. [GGN_12_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 13. [GGN_13_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 14. [GGN_14_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 15. [GGN_15_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 16. [GGN_16_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 17. [GGN_17_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 18. [GGN_18_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 19. [GGN_19_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 20. [GGN_20_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 21. [GGN_21_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 22. [GGN_22_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 23. [GGN_23_2015] wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 24. [GGN_24_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 25. [GGN_25_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – nieruchomość położona w obrębie Koniowo

 26. [GGN_26_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - działka położona w obrębie Będkowo

 27. [GGN_27_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki położone w obrębie Ujeździec Mały

 28. [GGN_28_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - nieruchomości położone w obrębie miasta Trzebnica.

 29. [GGN_29_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 30. [GGN_30_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 31. [GGN_31_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym – działka położona w obrębie wsi Ujeździec Wlk

 32. [GGN_32_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego – działki położone w obrębie Brochocin.

 33. [GGN_33_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działka położona w obrębie miasta Trzebnica.

 34. [GGN_34_2015] wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego ograniczonego – działki położone w obrębie Trzebnica

 35. [GGN_35_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym – działki położone w obrębie Biedaszków Wlk.

 36. [GGN_36_2015] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy ze zm.

 37. [GGN_37_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 38. [GGN_38_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 39. [GGN_39_2015] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Rzepotowice