WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2014


 1. [GGN_1_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 2. [GGN_2_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 3. [GGN_3_2014] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 4. [GGN_4_2014] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 5. [GGN_5_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 6. [GGN_6_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 7. [GGN_7_2014] wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Trzebnica przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 8. [GGN_8_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 9. [GGN_9_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 10. [GGN_10_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 11. [GGN_11_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 12. [GGN_12_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 13. [GGN_13_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 14. [GGN_14_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 15. [GGN_15_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 16. [GGN_16_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 17. [GGN_17_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 18. [GGN_18_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 19. [GGN_19_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 20. [GGN_20_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 21. [GGN_21_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 22. [GGN_22_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 23. [GGN_23_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 24. [GGN_24_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 25. [GGN_25_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 26. [GGN_26_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 27. [GGN_27_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 28. [GGN_28_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 29. [GGN_29_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 30. [GGN_30_2014] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 31. [GGN_31_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 32. [GGN_32_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 33. [GGN_33_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 34. [GGN_34_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 35. [GGN_35_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 36. [GGN_36_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 37. [GGN_37_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 38. [GGN_38_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 39. [GGN_39_2014] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 40. [GGN_40_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 41. [GGN_41_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego – działka położona w obrębie Domanowice

 42. [GGN_42_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 43. [GGN_43_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 44. [GGN_44_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 45. [GGN_45_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 46. [GGN_46_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 47. [GGN_47_2014] wykaz o lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 48. [GGN_48_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 49. [GGN_49_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 50. [GGN_50_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 51. [GGN_51_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 52. [GGN_52_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 53. [GGN_53_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 54. [GGN_54_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 55. [GGN_55_2014] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 56. [GGN_56_2014] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy