WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2013


 1. [GGN_1_2013] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 2. [GGN_2_2013] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 3. [GGN_3_2013] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta

 4. [GGN_4_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 5. [GGN_5_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 6. [GGN_6_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 7. [GGN_7_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 8. [GGN_8_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 9. [GGN_9_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 10. [GGN_10_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego – działka położona w obrębie miejscowości Raszów

 11. [GGN_11_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 12. [GGN_12_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 13. [GGN_13_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 14. [GGN_14_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 15. [GGN_15_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 16. [GGN_16_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 17. [GGN_17_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działki położone w obrębie miejscowości Nowy Dwór

 18. [GGN_18_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 19. [GGN_19_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 20. [GGN_20_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 21. [GGN_21_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 22. [GGN_22_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 23. [GGN_23_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 24. [GGN_24_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 25. [GGN_25_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 26. [GGN_26_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 27. [GGN_27_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 28. [GGN_28_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 29. [GGN_29_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 30. [GGN_30_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miejscowości Masłów

 31. [GGN_31_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 32. [GGN_32_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 33. [GGN_33_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 34. [GGN_34_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 35. [GGN_35_2013] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 36. [GGN_36_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 37. [GGN_37_2013] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy