WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2012


 1. [GGN_1_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 2. [GGN_2_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 3. [GGN_3_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 4. [GGN_4_2012] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 5. [GGN_5_2012] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 6. [GGN_6_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 7. [GGN_7_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 8. [GGN_8_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 9. [GGN_9_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 10. [GGN_10_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica

 11. [GGN_11_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 12. [GGN_12_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica

 13. [GGN_13_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 14. [GGN_14_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 15. [GGN_15_2012] wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

 16. [GGN_16_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 17. [GGN_17_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 18. [GGN_18_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 19. [GGN_19_2012] wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

 20. [GGN_20_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 21. [GGN_21_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie wsi Ligota i Komorówko

 22. [GGN_22_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym – działka położona w obrębie Komorowo

 23. [GGN_23_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 24. [GGN_24_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym – działka położona w obrębie miasta Trzebnica

 25. [GGN_25_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 26. [GGN_26_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 27. [GGN_27_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 28. [GGN_28_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 29. [GGN_29_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 30. [GGN_30_2012] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 31. [ZGN_1_2012] wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w formie przetargu - położonych w obrębie miasta Trzebnica