WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2011


 1. [GGN_1_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 2. [GGN_2_2011] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 3. [GGN_3_2011] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 4. [GGN_4_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 5. [GGN_5_2011] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 6. [GGN_6_2011] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 7. [GGN_7_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica

 8. [GGN_8_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica

 9. [GGN_9_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 10. [GGN_10_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 11. [GGN_11_2011] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 12. [GGN_12_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 13. [GGN_13_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica

 14. [GGN_14_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 15. [GGN_15_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 16. [GGN_16_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 17. [GGN_17_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 18. [GGN_18_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – nieruchomość położoną w obrębie Gminy Trzebnica

 19. [GGN_19_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 20. [GGN_20_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 21. [GGN_21_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 22. [GGN_22_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica

 23. [GGN_23_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – nieruchomość położoną w obrębie Gminy Trzebnica

 24. [GGN_24_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie wsi Raszów

 25. [GGN_25_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 26. [GGN_26_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 27. [GGN_27_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 28. [GGN_28_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 29. [GGN_29_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica

 30. [GGN_30_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 31. [GGN_31_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu tego gruntu położonego w obrębie miasta Trzebnicy

 32. [GGN_32_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 33. [GGN_33_2011] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica

 34. [GGN_34_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w formie przetargu – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 35. [GGN_35_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 36. [GGN_36_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w formie przetargu – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 37. [GGN_37_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica

 38. [GGN_38_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica

 39. [GGN_39_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie przetargowym – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 40. [GGN_40_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 41. [GGN_41_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 42. [GGN_42_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 43. [GGN_43_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym – działka położona w obrębie miasta Trzebnicy

 44. [GGN_44_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 45. [GGN_45_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 46. [GGN_46_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 47. [GGN_47_2011] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 48. [GGN_48_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 49. [GGN_49_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 50. [GGN_50_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Gminy Trzebnica

 51. [GGN_51_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 52. [GGN_52_2011] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica