WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2010


 1. [GGN_1_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.

 2. [GGN_2_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 3. [GGN_3_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 4. [GGN_4_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica przy ul. Piwnicznej.

 5. [GGN_5_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Księginice.

 6. [GGN_6_2010] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica.

 7. [GGN_7_2010] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica.

 8. [GGN_8_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 9. [GGN_9_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 10. [GGN_10_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.

 11. [GGN_11_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica przy ul. Wrocławskiej.

 12. [GGN_12_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie Nowy Dwór.

 13. [GGN_13_2010] wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Trzebnica przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu tego gruntu położonego w obrębie miasta Trzebnicy.

 14. [GGN_14_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działek położonych w obrębie miasta Trzebnica [ul. Czereśniowa].

 15. [GGN_15_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 16. [GGN_16_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 17. [GGN_17_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 18. [GGN_18_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działka położona w obrębie Skoroszów.

 19. [GGN_19_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.

 20. [GGN_20_2010] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działka położona w obrębie miasta Trzebnicy (ul. Prusicka).

 21. [GGN_21_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica.

 22. [GGN_22_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 23. [GGN_23_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.

 24. [GGN_24_2010] wykaz o lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży w formie przetargu oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynku komunalnym w mieście Trzebnicy.

 25. [GGN_25_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica.(Nowy Dwór)

 26. [GGN_26_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica.(Koniowo)

 27. [GGN_27_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonego – udział w gruncie działki położonej w obrębie miasta Trzebnicy.

 28. [GGN_28_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica.

 29. [GGN_29_2010] wykaz o lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży w formie przetargu oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynku komunalnym w mieście Trzebnicy.

 30. [GGN_30_2010] wykaz o lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży w formie przetargu oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynku komunalnym w mieście Trzebnicy.

 31. [GGN_31_2010] wykaz o lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży w formie przetargu oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynku komunalnym w mieście Trzebnicy.

 32. [GGN_32_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica.(Nowy Dwór).

 33. [GGN_33_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.

 34. [GGN_34_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działka położona w obrębie miasta Trzebnicy.(ul. Grota-Roweckiego)

 35. [GGN_35_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.(Parkowa)

 36. [GGN_36_2010] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działka położona w obrębie miasta Trzebnicy (ul. Prusicka)

 37. [GGN_37_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.

 38. [GGN_38_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.

 39. [GGN_39_2010] wykaz o lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży w formie przetargu oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynku komunalnym w mieście Trzebnicy. (ul. Daszyńskiego)

 40. [GGN_40_2010] wykaz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica

 41. [GGN_41_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 42. [GGN_42_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 43. [GGN_43_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica

 44. [GGN_44_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działka położona w obrębie gminy Trzebnica

 45. [GGN_45_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działka położona w obrębie gminy Trzebnica

 46. [GGN_46_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka położona w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 47. [GGN_47_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w formie przetargu – położonych w obrębie miasta Trzebnica

 48. [GGN_48_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 49. [GGN_49_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 50. [GGN_50_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 51. [GGN_51_2010] wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 52. [GGN_52_2010] wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 53. [GGN_53_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 54. [GGN_54_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy

 55. [GGN_55_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 56. [GGN_56_2010] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica

 57. [GGN_57_2010] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy