WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2009

 

 1. [GGN_1_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 2. [GGN_2_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 3. [GGN_3_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Nowy Dwór.
 4. [GGN_4_2009] wykaz nieruchomości (grunt pod garażami) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica.
 5. [GGN_5_2009] wykaz nieruchomości (grunt pod pawilonami handlowymi) przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta Trzebnica.
 6. [GGN_6_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działek położonych w obrębie miasta Trzebnica [ul. Czereśniowa].
 7. [GGN_7_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 8. [GGN_8_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 9. [GGN_9_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Komorowo.
 10. [GGN_10_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie Będkowo.
 11. [GGN_11_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica.
 12. [GGN_12_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 13. [GGN_13_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 14. [GGN_14_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 15. [GGN_15_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działka położona w obrębie miasta Trzebnica.
 16. [GGN_16_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działek położonych w obrębie miasta Trzebnica [ul. Czereśniowa].
 17. [GGN_17_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica [ul. Prusicka].
 18. [GGN_18_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 19. [GGN_19_2009] wykaz o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 20. [GGN_20_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 21. [GGN_21_2009] wykaz o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 22. [GGN_22_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 23. [GGN_23_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica.
 24. [GGN_24_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – nieruchomości położonej w obrębie miasta Trzebnica (ul. Św. Jadwigi).
 25. [GGN_25_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 26. [GGN_26_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 27. [GGN_27_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 28. [GGN_28_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – nieruchomości położonej w obrębie miasta Trzebnica (ul. Prusicka).
 29. [GGN_29_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica.
 30. [GGN_30_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – nieruchomości położonej w obrębie miasta Trzebnica (ul. Parkowa).
 31. [GGN_31_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 32. [GGN_32_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 33. [GGN_33_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 34. [GGN_34_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położone w obrębie Księginice.
 35. [GGN_35_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 36. [GGN_36_2009] wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Trzebnica przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu tego gruntu położonego w obrębie miasta Trzebnicy.
 37. [GGN_37_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – nieruchomości położonej w obrębie miasta Trzebnica (ul. Św. Jadwigi).
 38. [GGN_38_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 39. [GGN_39_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 40. [GGN_40_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 41. [GGN_41_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 42. [GGN_42_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 43. [GGN_43_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działki położone w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 44. [GGN_44_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 45. [GGN_45_2009] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu mieszkania ) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 46. [GGN_46_2009] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu – położonych w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 47. [GGN_47_2009] wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Trzebnica przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnicy.