WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 2008

 

 1. [GGN_1_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działka położona w obrębie miasta Trzebnica.
 2. [GGN_2_2008] wykaz lokali – budynków mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica.
 3. [GGN_3_2008] wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 4. [GGN_4_2008] wykaz lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 5. [GGN_5_2008] wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 6. [GGN_6_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 7. [GGN_7_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 8. [GGN_8_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 9. [GGN_9_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica.
 10. [GGN_10_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 11. [GGN_11_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 12. [GGN_12_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 13. [GGN_13_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 14. [GGN_14_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 15. [GGN_15_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 16. [GGN_16_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonym – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 17. [GGN_17_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 18. [GGN_18_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 19. [GGN_19_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 20. [GGN_20_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnicy.
 21. [GGN_21_2008] wykaz o lokalach użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu ( proporcjonalnie do metrażu lokalu) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 22. [GGN_22_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie wsi Boleścin.
 23. [GGN_23_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie Gminy Trzebnica.
 24. [GGN_25_2008] o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 25. [GGN_26_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnicy.
 26. [GGN_27_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica [ul. Czereśniowa]
 27. [GGN_28_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica [ul. Prusicka]
 28. [GGN_29_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 29. [GGN_30_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działek położonych w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 30. [GGN_31_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie przetargu – działek położonych w obrębie miasta Trzebnica [ul. Czereśniowa].
 31. [GGN_32_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica.
 32. [GGN_33_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania
  w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 33. [GGN_34_2008] wykaz o lokalach – budynkach mieszkalnych – gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania - budynku) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych na terenie Gminy Trzebnica.
 34. [GGN_35_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną  w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 35. [GGN_36_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działek położonych w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 36. [GGN_37_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica przy ul. Piwnicznej.
 37. [GGN_38_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej – działki położonej w obrębie miasta Trzebnica przy ul. Drzymały.
 38. [GGN_39_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność, dotychczasowym współużytkownikom wieczystym gruntu zabudowanego, w formie bezprzetargowej – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka.
 39. [GGN_40_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działek położonych w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 40. [GGN_41_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – działek położonych w obrębie gminy Trzebnica.
 41. [GGN_42_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 42. [GGN_43_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonym – działkę położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 43. [GGN_44_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonym – nieruchomość położoną w obrębie miasta Trzebnica.
 44. [GGN_45_2008] wykaz o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnego najemcy, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynku komunalnym w mieście Trzebnicy.
 45. [GGN_46_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 46. [GGN_47_2008] wykaz o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 47. [GGN_48_2008] wykaz o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 48. [GGN_49_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta i gminy Trzebnica.
 49. [GGN_50_2008] wykaz o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej – dla obecnych najemców, oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu (proporcjonalnie do metrażu mieszkania) niezbędnego do racjonalnego korzystania w budynkach komunalnych w mieście Trzebnicy.
 50. [GGN_51_2008] wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działkę położoną w obrębie miasta i gminy Trzebnica.